Tjänster

Tjänsteutbud

Här på vårt företag, Stockholm Schakt & Grus AB, så hjälper vi dig som behöver hjälp inom markarbeten i Enskede eller Huddinge med omnejd. Vi hjälper till inom jord, grus och -bergtransporter i Stockholm med omnejd. Stockholm Schakt & Grus AB erbjuder transporter med stora valmöjligheter beträffande fordonskombinationer, allt för att kunna tillgodose dina behov som kund. Vi utför alla slags mark- samt asfalteringsarbeten. Vi transporterar även jord, grus samt makadam och utför diverse lyft med kranbil. Andra tjänster som vi utför inkluderar men är inte begränsat till schaktarbeten, såsom grunder, dräneringar och finplanering av tomter. Vi har tillgång till såväl små- som stora maskiner. Vi berättar gärna mera om våra tjänster, om du hör av dig till oss.